ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ "DETROP-OENOS 2019"

Η Γ.Α. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Α.Ε. σας ενημερώνει ότι θα συμμετέχει στην Διεθνή Έκθεση Οινου «DETROP-OENOS 2019» που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 2-4 Μαρτίου 2019.