Άνθρωποι

Η φιλοσοφία των ιδρυτών της οινοποιίας μας «η ισχύς εν τη ενώσει» αποτελεί βασική αρχή.

Τα νευραλγικά σημεία της διοίκησης της εταιρίας επανδρώνονται από μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και άρτια επιστημονική κατάρτιση.

Η οινοποιία απασχολεί με μόνιμη σχέση συνεργασίας 35 εργαζομένους όλο τον χρόνο.

Η αρχή της δημιουργίας μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων συντελεί στο να υπηρετούμε με ευλάβεια το τρίπτυχο:

Επιλεγμένο σταφύλι - Φροντίδα κατά την οινοποίηση - Ποιοτικός οίνος.