ΓΟΝΙΜΟΣ ΤΟΠΟΣ

Από τους Γόνιμους Τόπους της Ελλάδας αξιοποιούμε την μοναδικότητα των γηγενών ποικιλιών του ελληνικού αμπελώνα και δημιουργούμε οίνους που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα και την τυπικότητα τους.