ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η αγάπη και το πάθος μας αποδεικνύεται σε κάθε τετραγωνικό του οινοποιείου και αντικατοπτρίζεται στο χαμόγελο των καταναλωτών μας.

2019:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "MUNDUS VINI"

 • ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ "ΝΕΜΕΑ" 2017
 • ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ "KIONES" ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 2018

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ "ΝΕΜΕΑ" 2017

2018:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

 • ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ "ΝΕΜΕΑ” 2015

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 

 • ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "KIONES” ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 • ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "KIONES” ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ
 • ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "ΝΕΜΕΑ” 2016

2017:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

 • ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "ΝΕΜΕΑ” 2015

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "ΝΕΜΕΑ” 2015

2016:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

 • ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "AGERINO” ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

2015:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 • ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "AGERINO” ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ
 • ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ "ΝΕΜΕΑ” 2013
Συγχρηματοδότηση Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οινοποιία μας χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Δημιουργία/αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με την Πράξη: «Αναβάθμιση-εκσυγχρονισμός εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου [ΠΕΛΕ2-0016094]:
- Προϋπολογισμός Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης: 53.128,50?
- Έναρξη-Λήξη υλοποίησης: 10/08/2020 έως 21/01/2020
Με το υπόψη επενδυτικό σχέδιο η εταιρεία προβαίνει στην αναβάθμιση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου μέσω της αγοράς καινοτόμου εργαστηριακού εξοπλισμού φασματοσκοπικής ανάλυσης σε όλο το εύρος του φάσματος προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις μεθόδους ανάλυσης των δειγμάτων και να διατηρήσει διαχρονικά την σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Οι Στόχοι που επιτεύχθηκαν είναι:
Α. Η αμεσότητα σε επίπεδο αναλύσεων και μετρήσεων.
Β. Η πληρότητα και το βάθος των αναλύσεων από το σταφύλι ως τον οίνο.
Γ. Η βελτίωση της ποιότητας.
Δ. Η προσαρμογή των ήδη εξειδικευμένων οινολόγων της Οινοποιίας σε καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους.