ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙ

Αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της Ελλάδας και καλύπτει συνολικά πάνω από 2.000 εκτάρια, φυτεμένα με την εκλεκτότερη ερυθρή ποικιλία της νότιας Ελλάδας, το Αγιωργίτικο ή μαύρο Νεμέας.

Το κλίμα στις περιοχές όπου καλλιεργείται το Αγιωργίτικο είναι από υπόξηρο έως ύφυγρο, με ετήσιο μέσο όρο βροχοπτώσεων 700-800 χιλιοστά, ενώ η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 16-18οC. Τα εδάφη είναι αργιλοπηλώδη, βαθιά, με καλή στράγγιση και γονιμότητα, ενώ η περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο ποικίλει. Επίσης, το υψηλό ηλιοθερμικό δυναμικό της περιοχής, σε συνδυασμό με τα διαφορετικά κατά τόπους μικροκλίματα, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις και δυνατότητες για εξαιρετικής ποιότητας πρώτη ύλη.

Η αμπελοκαλλιέργεια κατανέμεται σε τρεις υψομετρικές ζώνες, την πεδινή (υψόμετρο 260-350 μέτρα), την ημιορεινή (υψόμετρο 350-600 μέτρα) και την ορεινή (υψόμετρο 600-800 μέτρα). Ο αμπελώνας στη Νεμέα είναι διαμορφωμένος σε αμφίπλευρο γραμμικό σχήμα, με μέτρια πυκνή φύτευση (400-500 φυτά ανά στρέμμα).